Thermografie

Thermografisch onderzoek

Thermografie is het fotograferen van objecten met een camera die infraroodstraling detecteert. Hierdoor kan er een detectie van koude en/of warme plaatsen in een oppervlak plaatsvinden zonder dat er feitelijk contact gemaakt wordt.

De infraroodcamera meet niet door materiaal heen, doch meet uitsluitend de temperatuur aan het oppervlak.

Door de verschillende eigenschappen van de materialen zoals warmtegeleiding, massa van het materiaal en de vochtigheid is er veel te zien en kunnen er betrouwbare conclusies getrokken worden over de conditie van het ge├»nspecteerde object.
 Installatie Inspectie B.V. voert thermografisch onderzoeken uit voor de elektrische installaties.

Bij een thermografische inspectie worden de verdeelkasten met een infraroodcamera ge├»nspecteerd, waarbij temperatuurafwijkingen in kaart worden gebracht. Bij deze onderzoeken kan worden opgespoord als er sprake is van optredende hoge temperaturen als gevolg van overbelasting bij de contacten en verbindingen, en de kwaliteit en de staat van deze verbindingen. Elk van deze punten kan uitval van uw installatie of brand veroorzaken.