Tekencontrole

Volgens de NEN 1010 dienen bij de elektrotechnische installaties die meer dan 12 eindgroepen bevatten of waarop een vermogen van meer dan 20 kVA is aangesloten een elektrotechnische tekeningen aanwezig en actueel te zijn.

De volgende tekeningen dienen bij dergelijke installaties aanwezig te zijn:

  •  De grondschema (overzicht van de totale schakel- en verdeelinrichting);
  •  De installatieschema (overzicht per verdeelinrichting);
  •  De installatietekening (een plattegrond van het gebouw met daarin de aanwezige elektrische installaties).


Installatie Inspecties B.V. adviseert waar nodig bij het maken of wijzigen van deze tekeningen. Installatie Inspecties B.V. controleert de tekeningen ook bij wijzigen en/of uitbreiden van elektrische installaties.